MENU

Oranjemarkt

Omdat er een grote reparatie moest zijn aan het dak van de kerk is in 1982 zijn er enkele kerkleden in actie gekomen voor het organiseren van een rommelmarkt op Koninginnedag 30 april. Inmiddels is deze Koninginnedag omgezet in de naam Oranjemarkt en wordt nu elk jaar gehouden op Koningsdag 27 april. In de loop van de jaren de jaren is deze markt uitgegroeid tot een groot evenement en is bekend in een grote regio.

Ruim 40 kramen zijn aanwezig en plm. 200 vrijwilligers zijn op deze dag druk in de weer om de markt te doen slagen. De werkgroep bestaat momenteel uit 6 leden waarvan Henk Ham de voorzitter is. Het doel van de Oranjemarkt is om geld bijeen te zamelen en waarvan een groot gedeelte gaat naar goede doelen in binnen - en buitenland.

De inzameling is 1 keer per maand op vrijdag en zaterdag in het nieuwe perron achter de kerk de data wordt aangegeven in de Dienstregeling en in de plaatselijke Kranten. Goede en vooral bruikbare goederen zijn van harte welkom ook oud ijzer en accu’s kunt u bij ons inleveren, verder doen we graag in overleg woning opruiming.

Bent u niet in de gelegenheid om het zelf te brengen dan kunt u bellen met Henk Ham tel. 06-36117349.


 

.