MENU

Taakgroep vieren

De taakgroep Vieren heeft 3 taakvelden:

1     In en Rond de erediensten   
                                                                                                   email adres

       • voorzitter                                                                Gerda Kroon                           erediensten@driestwegkerk.nl
       • preekcoördinator                                                   Gerda Kroon                           preekvoorziening@driestwegkerk.nl 
       • preekcoördinator                                                   Henny Zijlstra                         preekvoorziening@driestwegkerk.nl 
       • coördinator gastheer-gastvrouw                         Gé Bijtelaar                             gastheer-gastvrouw@driestwegkerk.nl   
       • coördinatie crèche                                                Colinda Docter                        creche@driestwegkerk.nl 
       • coördinatie lectoren                                              Corrie Jansen                          voorlezers@driestwegkerk.nl   


2    Bijzondere diensten     
      • contactpersoon zomeravonddiensten                 Bert van de Bunte                                        zomeravonddienst@driestwegkerk.nl   
      • coördinatie kindernevendiensten                         Marjolein van de Put en Arjanne Bosch     kindernevendienst@driestwegkerk.nl   
      • conctactpersoon tienernevendienst                    Nicole Haze                                                   tienernevendienst@driestwegkerk.nl   
      • contactpersoon startzondag                                Karin Hoogendoorn                                      startzondag@driestwegkerk.nl 
      • contactpersoon School en Kerkdiensten            Ruth Knevel                                                   schoolenkerk@driestwegkerk.nl   
      • contactpersonen aangepaste diensten               Cobie Groothuis en Alie Katerberg             aangepastediensten@driestwegkerk.nl
        (diensten voor en met mensen met een verstandelijke beperking)   
 
      Crèche
      Tijdens de ochtenddiensten is er crèche voor kinderen tot de basisschoolleeftijd (circa 4 jaar). Deze wordt gehouden in zaal 5 van de kerk.
      Er  is een vaste groep van medewerksters voor de crèche.
 
   
3   Muzikale en visuele ondersteuning     
     • contactpersoon organisten                                   Margje Beijert                                organisten@driestwegkerk.nl   
     • contactpersoon muziekgroep                               Annemieke Koopman                    muziekgroep@driestwegkerk.nl 
     • contactpersoon beamerteam                               Martin Smit                                     beamerteam@driestwegkerk.nl   

     Kindernevendienst
     Tijdens de ochtenddiensten wordt er elke week kindernevendienst gehouden voor groepen 1 t/m 6 van de basisschool.
     Voor groep 7 en 8 is er elke 14 dagen basiscatechese. Deze begint op dezelfde tijd als de eredienst en vindt plaats in de Jeugdzaal.
     In de maanden juli en augustus is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m/ 4.
     In het kerkblad en via de zondagse nieuwsbrief wordt aangegeven welke groepen aan de beurt zijn.

     Tienernevendienst
     Eén keer per maand wordt er een tienernevendienst georganiseerd voor jongeren van het voortgezet onderwijs. 
     Deze dienst wordt gehouden in de Jeugdzaal en begint op dezelfde tijd als de eredienst. 
     In de maanden juli en augustus is er geen tienernevendienst. 
 
     Aangepaste diensten
     De interkerkelijke commissie organiseert acht maal per jaar aangepaste kerkdiensten in verschillende kerkgebouwen. 
     Deze aangepaste diensten zijn bestemd voor alle gemeenteleden. 
     Zie voor de aangepaste dienst in onze kerk het kerkblad of de zondagse nieuwsbrief. 
 
    'Bijzondere' avonddiensten
     De zomeravonddiensten vinden plaats in de maanden juli en augustus.  
     Er is niet elke zondagavond een avonddienst. 
     Onder de noemer 'Anders Kerken' worden door het jaar heen uiteenlopende activiteiten georganiseerd, voorbereid in samenwerking met een taakgroep. 
     U kunt daarbij denken aan een zangdienst, in gesprek gaan aan de hand van een thema ingeleid door een documentaire of film, 
     of samen nadenken over  een Bijbelboek. 
     U wordt hierover geïnformeerd via het kerkblad, de zondagse nieuwsbrief en op de website.   

© 2020 Protestantse Gemeente Nunspeet