MENU

Taakgroep vieren

De taakgroep heeft 3 taakvelden onder zich
1 Rond en in de erediensten
• voorzitter               Gerda Kroon                        erediensten@driestwegkerk.nl
• preekcoördinator: Gerda Kroon                          preekvoorziening@driestwegkerk.nl 
• coördinator gastheer-gastvrouw : Gé Bijtelaar  gastheer-gastvrouw@driestwegkerk.nl   
• coördinatie crèche:     Annemieke Koopman     creche@driestwegkerk.nl 
• coördinatie lectoren   Annemieke Koopman      voorlezers@driestwegkerk.nl   


2 Bijzondere diensten     
• contactpersoon zomeravonddiensten Bert van de Bunte: zomeravonddienst@driestwegkerk.nl    
• coördinatie kindernevendiensten  Marjolein van de Put en Arjanne Bosch kindernevendienst@driestwegkerk.nl   
• conctactpersoon tienernevendienst  Nicole Haze  
tienernevendienst@driestwegkerk.nl    
• contactpersoon startzondag Karin Hoogendoorn   
startzondag@driestwegkerk.nl  
• contactpersoon School en Kerkdiensten Ruth Knevel      
schoolenkerk@driestwegkerk.nl    
• contactpersonen aangepaste diensten: Cobie Groothuis en Alie Katerberg 
(diensten voor en met mensen met een verstandelijke beperking)  aangepastediensten@driestwegkerk.nl  
 

Crèche
Tijdens de ochtenddiensten is er crèche voor kinderen tot de basisschoolleeftijd (circa 4 jaar). Deze wordt gehouden in zaal 5 van de kerk. Er  is een vaste groep van medewerksters voor de crèche.
     
3 Muzikale en visuele ondersteuning     
• contactpersoon organisten: Margje Beijert                 organisten@driestwegkerk.nl   
• contactpersoon muziekgroep Annemieke Koopman  muziekgroep@driestwegkerk.nl 
• contactpersoon beamerteam   Martin Smit                 beamerteam@driestwegkerk.nl   
Kindernevendienst
Tijdens de ochtenddiensten wordt er elke week kindernevendienst gehouden voor groepen 1 t/m 6 van de basisschool. . Voor groep 7 en 8 is er elke 14 dagen basiscatechese. Deze begint op dezelfde tijd als de eredienst en vindt plaats in de Jeugdzaal In de maanden juli en augustus is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m/ 4. In het kerkblad en via de zondagse nieuwsbrief wordt aangegeven welke groepen aan de beurt zijn.

Tienernevendienst
Eén keer per maand wordt er een tienernevendienst georganiseerd voor jongeren van het voortgezet onderwijs. Deze dienst wordt gehouden in de Jeugdzaal en begint op dezelfde tijd als de eredienst. In de maanden juli en augustus is er geen tienernevendienst. 
 

Aangepaste diensten
De interkerkelijke commissie organiseert acht maal per jaar aangepaste kerkdiensten in verschillende kerkgebouwen. Deze aangepaste diensten zijn bestemd voor alle gemeenteleden. Zie voor de aangepaste dienst in onze kerk het kerkblad of de zondagse nieuwsbrief. 
 

(Bijzondere) avonddiensten
De zomeravonddiensten vinden plaats in de maanden juli en augustus.  
Er is niet elke zondagavond een avonddienst. 
Onder de noemer “Anders Kerken” worden door het jaar heen  uiteenlopende activiteiten georganiseerd,  voorbereid in samenwerking met  een taakgroep.  U kunt daarbij denken aan een zangdienst, in gesprek gaan aan de hand van een thema ingeleid door een documentaire of film, of samen nadenken  over een Bijbelboek. 
U wordt hierover geïnformeerd via het kerkblad, de zondagse nieuwsbrief en op de website.   

© 2019 Protestantse Gemeente Nunspeet