MENU

Eerstvolgende Kerkdienst

zondag 20 juni

09:30 - 10:30   Mevr. G. van Dijk

Welkom

                                                     --  Aanmelden kerkdienst via Meevieren.nl --

Van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente Nunspeet. Onze gemeenschap telt ongeveer 1.300 leden en behoort sinds 1 mei 2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij zijn actief in en rond ons kerkgebouw aan de Driestweg 4 in Nunspeet, beter bekend als de “Driestwegkerk”.
Als Protestantse Gemeente Nunspeet willen we een krachtige, uitnodigende gemeenschap zijn rondom Gods Woord, die wordt gekenmerkt door o.a. : verdraagzaamheid, een open communicatie, gastvrijheid, omzien naar elkaar, naastenliefde en enthousiasme.

Kerkdiensten - nieuwe versoepelingen.
Met ingang van 5 juni is er in de hele samenleving weer een aantal versoepelingen doorgevoerd. Ook voor onze kerk heeft dit positieve gevolgen. Uiteraard blijven de basisregels van kracht. Dus vooraf aanmelden, handen desinfecteren, registreren en mondkapje dragen. We moeten dit nog volhouden.  Vanaf nu kunnen 68 personen de erediensten fysiek bijwonen.
Ook het meezingen kan, zij het zeer beperkt, weer gaan plaatsvinden. We blijven gebruik maken van voorzangers, maar bij twee liederen (bijvoorbeeld aanvangslied en slotlied) mag weer op praattoon worden meegezongen. Dus nog niet uit volle borst!
Een volgend aspect is het koffiedrinken na afloop van de dienst. Dit mag alleen buiten, met maximaal 40 personen, op 1,5 meter afstand. Aanmelding vooraf via meevieren.nl is verplicht, d.m.v. een aparte regel.  Dit gaan we vanaf 13 juni weer mogelijk maken.
 Het lijkt allemaal nog wel wat beperkt, maar we zijn blij dat we weer wat meer mogen en kunnen. Maak er gebruik van!
 Reserveren is mogelijk via www.meevieren.nl/driestwegkerk
  
Dick van Hemmen, Preses.

Agenda