MENU

Eerstvolgende Kerkdienst

zondag 19 september

13:45 - 14:45   Startzondag middagdienst

Welkom

                                                     --  Aanmelden kerkdienst via Meevieren.nl --

Van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente Nunspeet. Onze gemeenschap telt ongeveer 1.300 leden en behoort sinds 1 mei 2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij zijn actief in en rond ons kerkgebouw aan de Driestweg 4 in Nunspeet, beter bekend als de “Driestwegkerk”.
Als Protestantse Gemeente Nunspeet willen we een krachtige, uitnodigende gemeenschap zijn rondom Gods Woord, die wordt gekenmerkt door o.a. : verdraagzaamheid, een open communicatie, gastvrijheid, omzien naar elkaar, naastenliefde en enthousiasme.

Kerkdiensten - nieuwe versoepelingen.
M.i.v. 26 juni mogen er weer wat versoepelingen/verruimingen in het gebruik van ons kerkgebouw en tijdens erediensten worden doorgevoerd.
 Als Kerkenraad hebben we besloten de adviezen van CIO/PKN te volgen, met inachtneming van onze eigen omstandigheden.
 De basisregels blijven ongewijzigd. Dat betekent vooraf aanmelden (via www.meevieren.nl/driestwegkerk), registreren en handen ontsmetten. Mondkapje niet meer verplicht, maar de 1,5 meter moet wel in acht worden genomen. Dat betekent dat we een ruimere capaciteit mogen benutten, tot ca. 110 personen, inclusief medewerkers en afhankelijk van het aantal gezinnen.
Voor wat betreft zingen wordt er vanwege onze ventilatie voor gekozen hier nog terughoudend mee om te gaan, bij voorkeur op praatniveau, gedurende de hele dienst.
Koffiedrinken zoveel mogelijk buiten, zonder maximum. Bij ongunstig weer binnen, maar dan met een beperktere groep, vanwege de 1,5 meter regel.
We hopen dat hiermee een goede balans is gevonden tussen veiligheid enerzijds en de behoefte aan ontmoeting anderzijds.
Dick van Hemmen, Preses.

Zomer 2021 (videobericht ds. Fokko Kuipers)


Startzondag

Welkom in de kerk tijdens startzondag 2021.jpg 133 KB

Agenda

donderdag 23 september

10:00 - 12:00  Open kerk - Ontmoetingsochtend