MENU

Taakveld Oost-Europa

Het taakveld Oost-Europa wordt gedragen door een aantal enthousiaste vrijwilligers binnen de Driestwegkerk. Er zijn drie mensen die zich met de gang van zaken bezighouden en een grotere groep mensen die eenmaal per maand bezig is met de inzameling van oud papier. Informatie over onze activiteiten en dus ook van de inzamelingsdata van het oud papier vindt u in de Dienstregeling en in de Actueel. U kunt altijd de vrijwilligers benaderen als u vragen hebt of als u ideeën hebt. Het taakveld Oost-Europa bestaat op dit moment uit Inge Damstra, Harry van der Meer en Riekie Ottens. Bij hen kunt u ook met vragen terecht.

Het project

Veel mensen in de Driestwegkerk zijn op de hoogte van het project dat door de Driestwegkerk via het taakveld Oost-Europa wordt gedragen. Al vanaf 2012 steunen wij een naschools programma in Tirgusor in Roemenië. Met de opbrengsten van het oud papier zijn wij in staat om twintig zigeunerkinderen met dit naschools programma te ondersteunen. Een mooi voorbeeld van hoe je met weinig middelen hele goede dingen kunt realiseren. Het project is een groot succes, de kinderen zijn opgewekt en blij en hebben veel baat bij het extra onderwijs, achterstanden worden weggewerkt, ze krijgen hulp bij het huiswerk, leren basishygiëne, leren omgaan met andere kinderen en volwassenen, en krijgen ook nog eens een lekkere maaltijd voorgezet.

Het pand

In de afgelopen jaren is er steeds gewerkt aan de verbetering van het pand van het naschools project door allerlei groepen uit Nederland, ook door Nunspeet. 

Samenwerken buiten de grenzen.

Om dit werk te kunnen doen, wordt er samengewerkt met anderen. Het werk in het project wordt gedaan door twee onderwijzeressen die door de opbrengsten van het oud-papier kunnen worden betaald. Het zijn enthousiaste mensen die een hele goede relatie met de kinderen hebben. Het project wordt geleid door Filep Szilard en zijn vrouw, hij is predikant in een naburig zigeunerdorpje. In Nederland wordt samengewerkt met Gipsy Mission Nederland. Er zit een vertegenwoordiging vanuit het taakveld Oost-Europa in het bestuur van deze organisatie. Voor wie daar eens kijken wil: http://www.gipsymission.nl/

Persoonlijk verhaal

Denisza Rézműves

Denisza komt uit een groot gezin. Er zijn zes kinderen thuis en nog eens vier kinderen zijn in het weeshuis. Hun vader is ernstig ziek (longziekte). Hij ligt vaak in het ziekenhuis en kan daardoor niet werken. Daarom moeten ze leven van een soort ‘kinderbijslag’ en dat is niet veel voor zo’n groot gezin. Ze proberen van dit kleine bedrag te leven.

Denisza: “Ik zit in de derde klas. Ik ben heel blij dat ik hier kan zijn. Mijn broer is hier ook, hij zit in de voorbereidende groep. Ik ben blij met de hulp voor mijn huiswerk. Hier kan ik leren lezen en schrijven. Mijn ouders kunnen helaas niet helpen. We kunnen hier Bijbelverhalen lezen en dat vind ik erg fijn. Het is goed dat we een paar keer per week een warme lunch krijgen, omdat ik thuis zelden gekookt eten krijg. Dank u voor de vriendelijkheid en liefde die ik hier ervaar.” 

Oud papier containers bij de kerk

Elke 2e vrijdag van de maand van 9.00 – 17.00 uur staan containers voor oud papier op het plein bij de kerk en ook de daaropvolgende zaterdag van 9.00-12.00 uur. Uitzonderingen: in augustus staan ze er niet en in september op de 1e vrijdag en daaropvolgende zaterdag.

Oud papier en eventueel een kleine hoeveelheid karton ontvangen wij graag. Grote hoeveelheden karton – bedrijfsafval – kunnen wij niet accepteren. Dat kost ons namelijk geld. De opbrengst per maand wisselt, zeker nu de opbrengst van oud-papier is gedaald. Geweldig dat het in onze ogen waardeloze oud papier met de hulp van een aantal vrijwilligers en de vele spaarders zoveel waarde krijgt. Blijft u meehelpen met verzamelen en/of brengen? Contactpersoon is Harry van der Meer, tel. 0341-258885.

Door uw oud papier stelt u 20 zigeunerkinderen in staat om onderwijs te volgen waardoor de cirkel van armoede en analfabetisme doorbroken wordt. Alle spaarders, brengers, ophalers, mannen bij de containers, heel hartelijk dank dat u meehelpt aan ons naschools programma voor zigeunerkinderen in Oost-Europa.

Verjaardagsfonds
Om de toezeggingen aan onze zigeunerkinderen te borgen heeft de kerkenraad besloten om per medio 2020 de opbrengst van het verjaardagsfonds toe te kennen aan ons taakveld. Wij wensen u vele goede verjaardagen en hopen dat u ook op deze mooie dagen aan deze kinderen wilt denken.