MENU

Geschiedenis

De Gereformeerde Kerk van Nunspeet werd op 11 september 1887 geïnstitueerd. Tot aan het einde van 1903 kwam men bijeen in een vergaderlokaal aan de \"Grindweg\" (thans Stationslaan). Op 6 december 1901 besloot de kerkenraad een nieuw kerkgebouw te stichten, waarvan de lengte 21 meter, de breedte 12 meter en de hoogte 6 meter zou bedragen. De kerkenraad kocht een tweedehands preekstoel, die in de \"Standaard\" voor 27 gulden werd aangeboden. Op 11 december 1903 werd het nieuwe kerkgebouw achter de pastorie aan de Stationslaan in gebruik genomen. Na 8 jaar, in 1911, werd de kerk voor het eerst verbouwd. Omdat met name in de zomermaanden het kerkgebouw onvoldoende ruimte bood, werd dit in 1924 met een oostelijke vleugel uitgebreid. Het torentje, dat oorspronkelijk boven de ingang aan de Stationslaan was opgetrokken, werd afgebroken.

Op 2 september 1963 begon men met de restauratie van het kerkgebouw. De kerk werd tevens uitgebreid met een drietal vergaderlokaliteiten, een keuken en een ontmoetingshal. Het interieur werd grondig gewijzigd en aangepast aan liturgische eisen. De nieuwe kansel werd door kunstenaar Cor Wijker aan drie zijden van prachtig beeldhouwwerk voorzien. Afgebeeld wordt het Oudtestamentische verhaal van Abrahams offer van zijn zoon Izaäk op de berg Moria.

De kerk werd op 24 maart 1964 feestelijk in gebruik genomen. Tijdens deze bijeenkomst bood ds. Pouwels aan de Hervormde Gemeente een tweetal collecteschalen aan, als dank voor de genoten gastvrijheid in het kerkgebouw van deze gemeente tijdens de verbouwing van de kerk. In de vernieuwde kerk werd later nog een wandschildering aangebracht door de plaatselijke kunstschilder H. Verburg. Het dak van de kerk werd in 1971, onder architectuur van dhr. J. Buma, geheel gerestaureerd en weer met een torentje verfraaid. De pannen werden vervangen door leien.

In 1992 heeft er weer een renovatie van het dak plaats gevon­den. De hal bij de hoofdingang van de kerk heeft men vergroot, door de achterwand van de kerk een stuk naar voren te verplaatsen. Tevens is er een nieuw zalencomplex bijgebouwd.

In 2003 vond een renovatie van de kerkzaal plaats. Het liturgisch centrum en het bankenplan werden aangepast en ook het schilderwerk werd grondig aangepakt. De gerenoveerde kerkzaal werd feestelijk weer in gebruik genomen op 11 april 2003.

In 2007 werd het kerkgebouw uitgebreid met een archiefruimte en een ruimte voor opslag.

Per 10 januari 2007 kreeg de Gereformeerde Kerk Nunspeet toestemming zich Protestantse Gemeente Nunspeet binnen de PKN te noemen.

De oorspronkelijk Gereformeerde Kerk van Nunspeet en inmiddels dus Protestantse Gemeente Nunspeet werd/wordt gediend door de volgende predikanten:

 1. Dhr. C. de Gooijer, van 1887 als oefenaar, daarna als predikant van 8 juni 1890 tot 4 maart 1894.
 2. Ds. J.J. Steinhart, van 28 april 1895 tot 30 april 1899.
 3. Ds. A.H. op 't Holt, van 21 april 1901 tot 28 februari 1907.
 4. Ds. J.H. Jonker, van 23 augustus 1908 tot 13 juli 1913.
 5. Ds. J. Tholen, van 1 februari 1914 tot 24 april 1921.
 6. Ds. R. de Jager, van 26 maart 1922 tot 28 juni 1931.
 7. Ds. J. Tijmes, van 10 januari 1932 tot 12 maart 1936 (overgegaan naar de Chr. Geref. Kerk).
 8. Ds. M.J. van Dijken, van 6 juni 1937 tot 12 juni 1949.
 9. Ds. J.P.C. ten Brink, van 18 december 1949 tot 9 november 1950.
 10. Ds. U. Elgersma, van 19 april 1953 tot 2 november 1958.
 11. Ds. W.P.H. Pouwels, van 26 april 1959 tot 15 augustus 1965.
 12. Ds. J. van Wattum, van 26 september 1965 tot 15 januari 1976.
 13. Ds. J. Rook, van 29 oktober 1972 tot 1 oktober 1974.
 14. Ds. Th. P. van Belzen, van 21 november 1976 tot 3 september 1988.
 15. Ds. F. van der Weij, van 12 augustus 1979 tot 4 juni 1988.
 16. Ds. J.M.G. Sijtsma, van 27 november 1983 tot 1 september 1993 (legerpredikant).
 17. Drs. E.P. van der Veen, van 10 juli 1988 tot 1 augustus 2017.
 18. Ds. G.A. Versteeg, van 8 januari1989 tot 1 september 2009.
 19. Ds. P. Barmentlo, van 13 september 2009 tot 1 september 2014.
 20. Ds. F.W. Kuipers, van 1 september 2016 tot heden.

Meer geschiedenis kunt u vinden op: gereformeerdekerken.info
https://gereformeerdekerken.info/2020/04/28/de-gereformeerde-kerk-te-nunspeet-1/
https://gereformeerdekerken.info/2020/04/30/de-gereformeerde-kerk-te-nunspeet-2/
https://gereformeerdekerken.info/2020/05/02/de-gereformeerde-kerk-te-nunspeet-3/