MENU

Taakgroep jeugd - activiteiten


Crèche 
Iedere zondag is er voor de kinderen van 0 tot 4 jaar crèche. Zo kunnen ouders gerust naar de kerk gaan. De kinderen kunnen voor de zegen opgehaald worden uit de crèche. 
 
Kindernevendienst
Elke zondag is er voor de kinderen van groep 1 t/m groep 6 kindernevendienst. De kinderen gaan voor de schriftlezing naar hun eigen dienst. Hier wordt op hun eigen niveau een Bijbelverhaal verteld en wordt er actief met het verhaal aan de gang gegaan. 
 
Basiscatechese
Twee keer per maand is er basiscatechese voor groep 7 en 8. Gedurende de hele dienst zijn zij in de Jeugdzaal. In deze bijeenkomsten wordt kennisgemaakt met een andere manier om met het geloof bezig te zijn. Catechese is leren met je hoofd, je hart en je handen. En wie leert verandert. Ook is er tijd voor limonade en wat lekkers. Zie voor de data de website/kerkblad.
 
Jongerencatechese VO 1-4
Onlangs zijn we gestart met het bijeenkomen van jongeren tijdens de ochtenddienst. Dit is een keer per maand. De jongeren gaan gelijktijdig met de kinderen van de kindernevendienst naar hun eigen bijeenkomst en komen ook weer terug in de dienst. Voor data zie kerkblad.
 
Tienernevendienst
Elke maand is er tienernevendienst voor alle jongeren van het voortgezet onderwijs. En ben je al klaar met het VO, ook dan ben je nog van harte welkom.  De tieners hebben hun eigen viering in de Jeugdzaal. Zie voor de data de website/kerkblad.
 
Op deze manier is dus de mogelijkheid om met het hele gezin de eredienst te bezoeken. Het is een mooie manier om elkaar te zien en te spreken en de kinderen met elkaar in contact te brengen.
 
Club Yeladim
Deze club is voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Elke 14 dagen is er op donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur club in de Jeugdzaal. De kinderen kunnen op een ontspannen manier kennis maken met het geloof en met elkaar door de activiteiten die worden aangeboden.  Zie voor de data de website/kerkblad.
 
Daarnaast zijn er ook nog verschillende diensten:
Dienst school en kerk (2x per jaar)
De basis ligt bij de CNS-scholen en de dienst wordt voorbereid door enkele vrijwilligers van de kerk. 
Kinderdienst
De beide kinderdiensten worden voorbereid door de leiding van de kindernevendienst.
Jeugddienst
Elk jaar zijn er 3 tot 4 jeugddiensten. Deze diensten worden door de jeugddienstcommissie voorbereid. De Driestwegband verzorgt de muzikale begeleiding van deze diensten. 
 
Ook worden er door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd door en voor de jeugd. Deze activiteiten worden bekend gemaakt via de app groep Drieswegkerk, de website en/of kerkblad. 
 
Jeugdouderling 
De jeugdouderling is de verbindende factor tussen kinderen, jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen naar de Kerkenraad. Bij het vaststellen van het beleid kijkt de jeugdouderling naar hoe deze doelgroep in het beleid wordt meegenomen. 
Naast activiteiten zijn er ook de gesprekken die de jeugdouderling heeft met jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen. Belangrijk is om elkaar op te zoeken en elkaar te leren kennen. Zo hoort de jeugdouderling wat er leeft en waar er behoefte aan is.
 
De jeugdouderling is er voor jou. Zij wil ervoor zorgen dat je je in de kerk veilig, gezien en gehoord voelt en bovenal welkom. 
Je kunt altijd contact met de jeugdouderling opnemen via app/telefoon/mail of aanspreken in de kerk. Ook als het even niet zo lekker gaat en het leven wat moeilijker/lastiger is dan anders. 
 
Marianne Nijland:      06- 271 512 38           mariannenijland39@gmail.com
Vacature


Impressies.pdf 875 KB