MENU

Taakgroep ZWO

Het taakveld ZWO heeft tot taak om onze opdracht: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking uit te voeren. De ZWO groep bestaat op dit moment uit drie enthousiaste gemeenteleden: Lies van Vliet, Claudette Zijlstra en Judith van Rossen. Voor vragen en ideeën kunt u bij hen terecht. 

Iedere twee jaar kiest de ZWO een project, in overleg met Kerk in Actie, de diaconie en de predikant.

Het project 2021-2021:  Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië 

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve activiteiten onder leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven.
Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar.
Het geld dat we geven aan dit project wordt onder andere gebruikt voor het geven van warme maaltijden aan de kinderen in de centra, het opleiden van de vrijwilligers voor het werk in de dagcentra en openen van nieuwe centra.
Meer info over het project vindt u in deze link: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/aandacht-en-zorg-voor-kinderen/

Om geld te genereren voor dit project zoekt de taakgroep samenwerking met andere taakgroepen bijv. de taakgroep jeugd of de taakgroep vieren. Geld voor het project wordt verkregen door middel van acties, Paasproject, collecte, donaties, jaarlijkse giften door gemeenteleden. Daarnaast vindt de taakgroep een belangrijk doel om bewustwording te vergroten rondom het specifieke project en een rechtvaardige samenleving. www.kerkinactie.nl/projecten

Contactpersoon: Lies van Vliet, tel.nr. 0577-411212