MENU

Taakgroep ZWO

Het taakveld ZWO heeft tot taak om onze opdracht: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking uit te voeren. De ZWO groep bestaat op dit moment uit drie enthousiaste gemeenteleden: Lies van Vliet, Claudette Zijlstra en Judith van Rossen. Voor vragen en ideeën kunt u bij hen terecht. 

Iedere twee jaar kiest de ZWO een project, in overleg met Kerk in Actie, de diaconie en de predikant.

Het project 2019-2021: SAVE

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.

Om geld te genereren voor dit project zoekt de taakgroep samenwerking met andere taakgroepen bijv. de taakgroep jeugd of de taakgroep vieren. Geld voor het project wordt verkregen door middel van acties, Paasproject, collecte, donaties, jaarlijkse giften door gemeenteleden. Daarnaast vindt de taakgroep een belangrijk doel om bewustwording te vergroten rondom het specifieke project en een rechtvaardige samenleving. www.kerkinactie.nl/projecten

Contactpersoon: Lies van Vliet, tel.nr. 0577-411212