MENU

Vorming en toerusting

U kunt contact opnemen met de Vorming en Toerusting via: vormingentoerusting@driestwegkerk.nl. Interim voorzitter is Dick van Hemmen.

Het taakveld Vorming & Toerusting heeft als taak om zorg te dragen voor een aanbod van activiteiten dat kan bijdragen aan de leerbehoefte van de gemeente als geheel, dan wel individuele gemeenteleden.

Er is een min of meer vast patroon van activiteiten die we jaarlijks evalueren en aanpassen. 

Het taakveld Kerk en Israël is onderdeel van deze taakgroep.