Kerkenraad

Gemeentevisie

Als kerkenraad en leden van de Protestantse Gemeente van Nunspeet willen wij een  krachtige, uitnodigende gemeente zijn rondom Gods Woord en gericht op het Koninkrijk van God, daarbij

Kernwaarden waarmee wij  inhoud willen blijven geven  aan bovenstaande visie zijn voor ons:

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente en laat zich bijstaan door 5 taakgroepen, t.w.:

De kerkenraad kent de volgende drie samenstellingen:

Moderamen:

 Kleine Kerkenraad (KKR)

Grote Kerkenraad (bijeenkomst van alle ouderlingen en diakenen):

Ouderlingen:

Ouderling rouw- en trouwdiensten (geen lid van GKR)

Gerda Bijlstra

Diakenen:

Tweemaal per jaar wordt een gemeentevergadering gehouden, waar belangrijke onderwerpen worden voorgelegd, zodat de kerkenraad weet hoe de gemeente erover denkt alvorens een besluit te nemen.

Er zijn heel veel gemeenteleden actief in onze gemeente en zij zetten zich in voor de taakgroepen, taakvelden, of in andere aandachtsgebieden. Zonder deze inzet kunnen we geen gemeente zijn. 

De kerkenraad heeft voor de komende jaren de volgende speerpunten voor ogen:

  1. Meer aandacht voor de jongere generaties, jonge gezinnen, jeugd en jongeren. Onze jeugd is de toekomst van onze gemeente.
  2. Meer aandacht voor geloofsverbondenheid, zowel in de eredienst (bezieling) als daarbuiten, zoals in het geloofsgesprek.
  3. Meer aandacht voor een goede communicatie, waaronder social media.
  4. De gemeente is missionair en diaconaal gericht en richt zich daarbij primair op dienstbaarheid aan de Nunspeetse samenleving.

Voor contact met de kerkenraad kunt u mailen naar: kerkenraad@driestwegkerk.nl.

U komt dan in contact met Riekie Ottens.