MENU

Kerkelijk bureau

tel.nr. kerkelijk bureau: 0341-261964

Mail: info@driestwegkerk.nl

Openingstijden:

donderdag: 09.30-11.00 uur

vrijdagavond: 19.00-19.30 uur

Voor wat kan men terecht bij het kerkelijk bureau:

  - Collectebonnen
  - Algemene vragen en meldingen
  - Notulen gemeentevergadering
  - Verjaardagfonds

Kerkenraad

Preses Kerkenraad

Dhr. D. van Hemmen

Scriba

Mevr. F.A. Ottens-Broere

Postbus 368 8070AJ Nunspeet

Tel: 0341-270704

Mail: kerkenraad@driestwegkerk.nl

Kerkgebouw

Driestweg 4

8071 BT Nunspeet

tel.nr. keuken : 0341-254727

tel.nr. jeugdzaal: 0341-257345

Koster/verhuur zalen

Trijnie van der Meer

mail: koster@driestwegkerk.nl

mail: zaalverhuur@driestwegkerk.nl

Ledenadministratie

Dhr. H.A. van Vliet

Mail: ledenadministratie@driestwegkerk.nl

Pastoraal werker

Hans van der Meer

tel. 0341-415703

of 06-20189826

Predikant

ds. (F.W.) Fokko Kuipers

telefoon: 0341-843392

(bellen van ma-vr van 9.00-9.30 uur)

mailen: dskuipers@ziggo.nl

Regeling vervoer

Regeling vervoer per auto op zondag

Dhr. H. Vedder

regelingvervoer@driestwegkerk.nl