MENU

Kerkenraad

Preses Kerkenraad

Dhr. D. van Hemmen

Scriba

Mevr. F.A. Ottens-Broere

Postbus 368 8070AJ Nunspeet

Tel: 0341-270704

Mail: kerkenraad@driestwegkerk.nl

Koster/verhuur zalen

Trijnie van der Meer

mail: koster@driestwegkerk.nl

mail: zaalverhuur@driestwegkerk.nl

Ledenadministratie

Dhr. H.A. van Vliet

Mail: ledenadministratie@driestwegkerk.nl

Pastoraal werker

Hans van der Meer

tel. 0341-415703

of 06-20189826

Predikant

ds. (F.W.) Fokko Kuipers

telefoon: 0341-843392

(bellen van ma-vr van 9.00-9.30 uur)

mailen: dskuipers@ziggo.nl

Regeling vervoer

Regeling vervoer per auto op zondag

Dhr. H. Vedder

regelingvervoer@driestwegkerk.nl

Kerkgebouw

Driestweg 4

8071 BT Nunspeet

tel.nr. : 0341-254727

tel.nr. jeugdzaal: 0341-257345

Kerkelijk bureau

tel.nr. kerkelijk bureau: 0341-261964

Mail: info@driestwegkerk.nl


Openingstijden: Tot nader bericht is het kerkelijk bureau niet geopend

woensdag: 14.30-15.00 uur
vrijdagavond: 19.00-19.30 uur

Voor wat kan men terecht bij het kerkelijk bureau:

  - Collectebonnen
  - Algemene vragen en meldingen
  - Notulen gemeentevergadering
  - Verjaardagfonds

Overzicht Bankrekeningen

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Nunspeet:       NL47ABNA 0477 600 069

Collecte Giften voor verschillende doelen
Geeft u dan wel aan voor welk doel uw gift is bedoeld
Protestantse Gemeente Nunspeet:                                                                     
NL15RABO 0347 586 481

College van diakenen Protestantse Gemeente Nunspeet:                       NL31RABO 0133 250 628 

ZWO Protestantse Gemeente Nunspeet:                                                          NL05RABO 0143 836 900 
Oost-Europa Protestantse Gemeente Nunspeet:                                          NL27ABNA 0412 121 840 

Oranjemarkt Protestantse Gemeente Nunspeet:                                          NL91RABO 0134 737 431 
 
Geron:                                                                                                                             NL81RABO 0160 588 790