MENU

Kerkdienst

Zondag 30 juni van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers

Liturgische kleur: groen
Organist: Gerwin van der Plaats

Kindernevendienst:
groep 1/2/3 Nynke Hoekstra
groep 4/5/6 Arjanne Bosch

Basiscatechese:
Afscheid basisschool leerlingen

Crèche in zaal 5:
Marlon van Vliet, Eva van den Berg, Annelie Dekker

Collectanten:
Thomas Hagen, Heleen in ‘t Veld

Inzamelingen:
1e collecte: Taakgroep jeugd
2e collecte: Diaconie algemeen
Extra deurcollecte: t.b.v. Kerk in Actie