MENU

Kerkdienst

Zondag 19 februari van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers

Doopdienst

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: groen
Organist: Gerwin van der Plaats
M.m.v. het gemeentezangkoor

Oppas
Kindernevendienst
Basiscatechese (groep 7 en 8)

Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris
- 2e collecte: Diaconie

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.