MENU

Kerkdienst

Zondag 28 augustus van 09:30 tot 10:30

Details

Ds. A. Haaima - Ermelo

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: groen
Organist: Gerwin van der Plaats
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: Vorming & Toerusting
- 2e collecte: Orgel - onderhoud en restauratie
- 3e collecte: Noodhulp

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.