MENU

Kerkdienst

Zondag 25 april van 19:30 tot 20:30

Details

ds. E. Jans - Oldemarkt

jeugddienst

Deze viering is online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl.
Een beperkt aantal bezoekers is toegestaan, uitsluitend na reservering via de website of www.meevieren.nl/driestwegkerk

Liturgische kleur: wit
m.m.v. de muziekgroep

Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris
- 2e collecte: taakgroep Jeugd
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.