MENU

Kerkdienst

Zondag 09 juni van 09:30 tot 10:30

Details

Dhr. C. Hoogendoorn

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: groen
Organist: Gerwin van der Plaats

Crèche
Kindernevendienst (groep 1 t/m 6)
Basiscatechese (groep 7 en 8)
Kerkclub (12-18 jaar)

Collectedoelen:
- 1e collecte: diaconie
- 2e collecte: kerk - gebouwen en inventaris

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.