MENU

Kerkdienst

Zondag 28 april van 09:30 tot 10:30

Details

Leonie van den Berg
jeugddienst/muzikale dienst

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: wit

Crèche
Kindernevendienst (groep 1 t/m 6)

Collectedoelen: 
- 1e collecte: World Vision
- 2e collecte: Muzikale ondersteuning
- 3e collecte: Noodhulp

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.