MENU

Kerkdienst

Zondag 07 april van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Ds. G. Heuver - Nunspeet

Uitzending Geron en RTV Nunspeet.
De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: wit
Organist: Wob Meijering

Crèche
Kindernevendienst (groep 1 t/m 6)
Basiscatechese (groep 7 en 8)
Kerkclub (12 - 18 jaar)

Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris
- 2e collecte: Muzikale ondersteuning

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.