MENU

Kerkdienst

Zondag 01 oktober van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers

Israëlzondag
Uitzending Geron en RTV Nunspeet

De viering kan tevens online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: groen
Organist: Wob Meijering
m.m.v. de Driestwegband en Henk Okma

Crèche
Kindernevendienst (groep 1 t/m 6)
Basiscatechese (groep 7 en 8)

Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk & Israël
- 2e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.