MENU

Kerkdienst

Zondag 26 februari van 09:30 tot 10:30

Details

Ds. F.W. Kuipers

1e zondag 40-dagentijd

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: paars
Organist: Wob Meijering

Oppas
Kindernevendienst
Tienernevendienst

Collectedoelen:
- 1e collecte: Taakgroep Jeugd
- 2e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris
- 3e collecte: Noodhulp

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.