MENU

Kerkdienst

Zondag 12 februari van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Ds. R. van Putten - 't Harde

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: groen
Organist: Wob Meijering

Oppas
Kindernevendienst

Collectedoelen:
- 1e collecte: taakgroep Vieren
- 2e collecte: Orgel - onderhoud en restauratie

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.