MENU

Kerkdienst

Zaterdag 31 december van 19:30 tot 20:30

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers

Oudjaarsdienst

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: wit
Organist: Wob Meijering

Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk i- gebouwen en inventaris
- 2e collecte: Diaconie - algemeen

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.