MENU

Kerkdienst

Zondag 13 november van 11:00 tot 12:00

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers

Dienst School en Kerk

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: groen
m.m.v. de Driestwegband

Collectedoelen:
- 1e collecte: taakgroep Vieren
- 2e collecte: Diaconie algemeen

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.