MENU

Kerkdienst

Zondag 14 augustus van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: groen
Organist: Wob Meijering
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk in Actie - Zomerzending Egypte
- 2e collecte: Diaconie - algemeen

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.