MENU

Kerkdienst

Zondag 10 juli van 19:00 tot 20:00

Details

Ds. J.P. van Ark - Wapenveld

Zomeravonddienst

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: groen
Organist: Gerwin van der Plaats
M.m.v. Kwartet Four You, o.l.v. Jenny van Ark
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: taakveld Oost-Europa
- 2e collecte: zomeravonddiensten

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.