MENU

Kerkdienst

Zondag 05 juni van 09:30 tot 10:30

Details

Ds. F.W. Kuipers

Pinksteren

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: rood
Organist: Bram Meijboom
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: ZWO-project Moldavië
- 2e collecte: taakgroep Jeugd

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.