MENU

Kerkdienst

Zondag 06 februari van 09:30 tot 10:30

Details

Ds. F.W. Kuipers

Uitzending Geron en RTV Nunspeet

Afhankelijk dan de op dat moment geldende maatregelen, is deze viering alleen online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl of via de website, of met een beperkt aantal bezoekers (na aanmelding via de website of www.meevieren.nl/driestwegkerk).

Liturgische kleur: groen
Organist: Wob Meijering
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Oeganda
- 2e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.