MENU

Kerkdienst

Zondag 06 februari van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers

Viering Heilig Avondmaal
Uitzending Geron en RTV Nunspeet

De viering kan door max. 50 bezoekers bijgewoond worden (na aanmelding via de website of www.meevieren.nl/driestwegkerk) en kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: groen
Organist: Wob Meijering
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Oeganda
- 2e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.