MENU

Kerkdienst

Vrijdag 31 december van 19:30 tot 20:30

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers

Oudjaarsdienst
 
Deze viering is alleen online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl of via de website.
 
Liturgische kleur: wit
Organist: Gerwin van der Plaats
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris
- 2e collecte: Diaconie
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.