MENU

Kerkdienst

Zondag 26 december van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

dhr. Hans van der Meer
 
2e kerstdag
 
Deze viering is alleen online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl of via de website.

Liturgische kleur: wit
Organist: Wob Meijering
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: Taakgroep Vieren
- 2e collecte: Diaconie algemeen
- 3e collecte: noodhulp
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.