MENU

Kerkdienst

Vrijdag 24 december van 22:00 tot 23:00

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers
 
kerstnachtdienst
uitzending GERON
 
 Deze viering is alleen online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl of via de website.
  
Liturgische kleur: wit
Organist: Wob Meijering
Zang: Kees Kleijer en Carla Mertens
Piano: Ludwig Hoeksema
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: ZWO kerstnachtcollecte

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.