MENU

Kerkdienst

Zondag 12 december van 11:00 tot 12:00

Orde van dienst

Details

 Mevr. J. Aantjes - Hall en Voorstonden

 3e adventszondag
 
 Deze viering is online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl.
 Een beperkt aantal bezoekers is toegestaan, uitsluitend na reservering via de website of www.meevieren.nl/driestwegkerk
 
Liturgische kleur: paars
Organist: Wob Meijering
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris
- 2e collecte: Diaconie
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.