MENU

Kerkdienst

Zondag 01 augustus van 09:30 tot 10:30

Details

Mevr. A.M. Jansen - Harderwijk

Deze viering is online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl.
Een beperkt aantal bezoekers is toegestaan, uitsluitend na reservering via de website of www.meevieren.nl/driestwegkerk

Liturgische kleur: groen
Organist: Wob Meijering

Collectedoelen:
- 1e collecte: Taakgroep Missionair Werk
- 2e collecte: Orgel - onderhoud en restauratie
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.