MENU

Kerkdienst

Zondag 25 juli van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

ds. J. van Pijkeren - Lochem

Deze viering is online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl.
Een beperkt aantal bezoekers is toegestaan, uitsluitend na reservering via de website of www.meevieren.nl/driestwegkerk

Liturgische kleur: groen
Organist: Gerwin van der Plaats

Collectedoelen:
- 1e collecte: Diaconie - algemeen
- 2e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris
- 3e collecte - noodhulp
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.