MENU

Kerkdienst

Zondag 13 juni van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

ds. F.W. Kuipers

Viering Heilig Avondmaal

Deze viering is online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl.
Een beperkt aantal bezoekers is toegestaan, uitsluitend na reservering via de website of www.meevieren.nl/driestwegkerk

Liturgische kleur: groen
Organist: Gerwin van der Plaats

Collectedoelen:
- 1e collecte: Diaconie - ouderenvervoer AMVO
- 2e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.