MENU

Kerkdienst

Zondag 31 januari van 09:30 tot 10:30

Details

ds. F.W. Kuipers 

Jeugddienst 'In beweging'

Deze viering is alleen online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl. 

Liturgische kleur: groen
m.m.v. de muziekgroep

Collectedoelen:
- 1e collecte: Jong Protestant
- 2e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris 
- 3e collecte: Noodhulp
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.