MENU

Kerkdienst

Zondag 17 januari van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

ds. J. van Pijkeren - Lochem 

Deze viering is alleen online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl. 

Liturgische kleur: groen
Organist: Gerwin van der Plaats

Collectedoelen:
- 1e collecte: ZWO-project SAVE
- 2e collecte: orgel - onderhoud en restauratie 
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.