MENU

Kerkdienst

Zondag 27 december van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

ds. F.W. Kuipers 

Deze viering is alleen online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl. 

Liturgische kleur: wit
Organist: Wob Meijering

Collectedoelen:
- 1e collecte: Taakgroep Vieren 
- 2e collecte: Diaconie
- 3e collecte: Diaconie - noodhulp
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.