MENU

Kerkdienst

Vrijdag 25 december van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

ds. F.W. Kuipers 

1e Kerstdag

Deze viering is alleen online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl. 

Liturgische kleur: wit
Organist: Gerwin van der Plaats

Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk in Actie - Kinderen in de knel
- 2e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris 
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.