MENU

Kerkdienst

Donderdag 24 december van 22:00 tot 23:00

Orde van dienst

Details

ds. F.W. KuipersĀ 

Kerstnachtdienst

Deze dienst is online (via kerkdienstgemist.nl) bij te wonen.

Liturgische kleur: wit
Organist: Wob Meijering
m.m.v. Vocaal Ensemble Annemarie & The Pilgrims Voices (Harderwijk)

Collectedoel:
Stichting De Tweede Mijl - Chr. Inloophuis voor dak- en thuislozen in Amsterdam

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.