MENU

Kerkdienst

Zondag 22 september van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Mw G. van Dijk-Vermeulen (Harderwijk)

Liturgische kleur:
groen
Organist: Wob Meijering
 
Kindernevendienst
groep 1/2/3/4    Corine ten Have           
groep 5/6           Mirjam de Boer
 
Tienernevendienst
voor alle jongeren van het VO
 
Crèche in zaal 5
Judith van Rossen 
Emma Zoet
Lilian van der Meer
 
Collectanten
Thomas Hagen
Heleen in ‘t Veld
 
Inzamelingen   
1e collecte: Vredesweek
2e collecte: Orgel t.b.v. onderhoud en restauratie