MENU

Kerkdienst

Zondag 25 augustus van 19:00 tot 20:00

Details

Ds. H. van Ark

Zomeravonddienst

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: groen
m.m.v. Elspeets Mannenensemble

Collectedoel: zomeravonddiensten

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.