MENU

Taakgroep vorming en toerusting

U kunt contact opnemen met de Taakgroep Vorming en Toerusting via: vormingentoerusting@driestwegkerk.nl. Interim voorzitter is Dick van Hemmen.

De taakgroep Vorming& Toerusting heeft als taak om zorg te dragen voor een aanbod van activiteiten dat kan bijdragen aan de leerbehoefte van de gemeente als geheel, dan wel individuele gemeenteleden.

Er is een min of meer vast patroon van activiteiten die we jaarlijks evalueren en aanpassen. 

Het taakveld Kerk en Israël is onderdeel van deze taakgroep.

Vrouwengespreksgroep “Belijden en beleven “
Dinsdag 8 oktober 14.30 uur.
Leny Zintel over Stichting ALEH.

Gesprekskring “Bij de bron”.
Najaar 2019 zijn de volgende bijeenkomsten gepland, op dinsdagmiddag van 14.30-16.00 uur. Gespreksleider : Kees Hoogendoorn.
2  oktober Het grote gebod.
16 oktober Gebed.
30 oktober Lankmoedigheid.
13 november Vrede.

Voorjaar 2020 worden de volgende bijeenkomsten gehouden.