MENU

Taakgroep vorming en toerusting

U kunt contact opnemen met de Taakgroep Vorming en Toerusting via: vormingentoerusting@driestwegkerk.nl. Interim voorzitter is Dick van Hemmen.

De taakgroep Vorming& Toerusting heeft als taak om zorg te dragen voor een aanbod van activiteiten dat kan bijdragen aan de leerbehoefte van de gemeente als geheel, dan wel individuele gemeenteleden.

Er is een min of meer vast patroon van activiteiten die we jaarlijks evalueren en aanpassen. 

Het taakveld Kerk en Israël is onderdeel van deze taakgroep.

Huidige activiteiten :

Thema avonden : Toen was geloof heel gewoon.
Met behulp van de bekende EO-documentaire.
Zondag 3 februari 19.00 uur.
Woensdag 13 februari 19.30 uur.
Dinsdag 19 februari 19.30 uur.
Dinsdag 5 maart 19.30 uur *
Zondag 10 maart.

Op dinsdag 5 maart wordt onder auspiciën van Manifestatie van Kerken Nunspeet door onze gemeente de tweede avond , in een reeks van 3 ,in het kader van 400 jaar Synode van Dordrecht.
 

Belijden en beleven: 12 maart 14.30 uur , thema “ In gesprek “

Bij de Bron: 6-2 om 14.30 uur “Vergeving” en 20-2 om 14.30 uur “ Wees altijd verblijd/vreugde/blijdschap “.

Op 13-4 geeft het HINENI symfonie orkest in de Driestwegkerk om 19.30 uur een uitvoering