Taakgroep Missionair Werk

U kunt contact opnemen met de Taakgroep Missionair Werk via: evangelisatie@driestwegkerk.nl.

Outreach Veluwe

“We mogen terug kijken op een te gekke week! God heeft Zijn zegen gegeven”. Deze zin werd mij gezonden door een van de organisatoren. Wilt u even horen hoe en wat? Van 12 tot 19 augustus organiseerde het interkerkelijke team weer de Outreach! Een week lang verbleven ze met de deelnemers in ‘de Herberg’, om van daaruit uit te reiken naar de omgeving en voornamelijk ook samen God te zoeken. “We beseffen dat een groot deel van de bevolking van Nunspeet en omgeving kerkelijk is. We geloven dat ook in deze groep ruimte is voor groei en voor bemoediging en opbouw van elkaar”. Daarom willen ze via de Outreach graag voortbouwen op wat er al gebeurt in deze omgeving. Verlangt u er ook naar om andere mensen te bemoedigen, op te bouwen en opnieuw uit te dagen in een leven toegewijd aan de Here Jezus? Met een groepje op weg gaan is veel makkelijker dan in je eentje. Ontroerend vond ik dat diverse generaties samen op pad gingen: naar de zorginstellingen zoals Halfweg, bij zieken thuis en ook was er een avond speciaal voor de Tiener Bijbelweek deelnemers. “We verlangen dat Jezus Christus meer en meer in het centrum komt van ons leven en onze omgeving”. Op donderdag avond was het Vrouwen Moment, waar we bijeen kwamen van zoveel verschillende kerken. Ik genoot om al die “zusters in de Heer” bij elkaar te zien. En toch ging het die avond over jezelf en onze Hemelse Vader. Wat zal HIJ genoten hebben, van de verdieping in de relatie met Zijn geliefden. De “Jesus Celebration” op het marktplein was een verwarmende gebeurtenis die laatste, wat winderige avond. Heerlijk om zo vrijuit in de openlucht lofliederen te zingen met alle generaties. Ik dank de Heer voor zoveel mooie acties, gesprekken èn momenten van stil zijn om HEM te eren. We zijn allemaal dankbaar voor uw gebeden, en de bijdrage die zo welkom was. Het Activiteiten schema was zeer gevarieerd. Ikzelf heb slechts enkele delen van de Evangelisatie Actie kunnen bijwonen. Ik voelde me erg welkom, en wil je nu al aanmoedigen om volgend jaar gewoon eens binnen te stappen, of je op te geven als deelnemer. U kunt altijd een bericht sturen naar i nfo@outreachnunspeet.nl of een verslagje horen van Yolanda en mij. Wat een verrijkend gebeuren voor onze woonplaats, en omgeving. Dat smaakt naar meer. Shalom, Patty van der Meer van interkerkelijke verbanden.