MENU

Taakgroep missionair werk

De taakgroep Missionair Werk stelt zich ten doel:
  • Gevarieerde activiteiten aanbieden met een missionair karakter.
  • Daar waar mogelijk interkerkelijke activiteiten te genereren.
  • Het Woord van God doorgeven en delen door middel van laten horen en zien. 

Taakgroepleden:

Voorzitter, vacant
José Brummel, secretaris (evangelisatie@driestwegkerk.nl)
Betsy Weber, taakveld Kerk Inn 
Arie Bal, taakveld Inloopochtenden 
Lenie Buitenhuis/ Rob Bogers, taakveld Geron
Yolanda Geurts, taakveld Interkerkelijke contacten 

Taakveld Kerk Inn

Taakveld Kerk Inn organiseert verspreid over het jaar muzikale en/of  koor- en samenzangavonden - voor iedereen toegankelijk -, waarin de boodschap van de Bijbel centraal staat.

Taakveld Inloopochtenden 

Wekelijks staan de deuren van de kerk op donderdagochtend van 09.00 - 12.00 uur open.
Doel: Open kerk zijn door het organiseren van een wekelijks contactmoment onder het genot van  een kopje koffie voor jong en oud. 
Op een uitnodigende manier en laagdrempelig Kerk zijn voor vakantiegasten en andere bezoekers. 

Taakveld GERON

  •  12 x per jaar worden op de dinsdagavond muziek programma’s verzorgd voor jong en oud.
  • 10 x per jaar wordt op zondagochtend de kerkdienst in de Protestantse Gemeente live uitgezonden. Rondom deze dienst is er een infoprogramma en muziek voor alle leeftijden.
  • Tijdens christelijke feestdagen worden, gezamenlijk met diverse andere christelijke radiomakers, uitzendingen verzorgd o.a. op Goede Vrijdag en tijdens de Kerstnacht. 

Taakveld Interkerkelijke contacten

Interkerkelijke activiteiten worden onderhouden door de inzet van gemeenteleden en/of financiële ondersteuning.
Hieronder vallen:
  • Participeren in de activiteiten van de Manifestatie van kerken.
  • Het jaarlijks mede-organiseren van een bijbelweek in de laatste week van de zomervakantie van het basisonderwijs.