MENU

Kerkdienst

Zondag 24 maart van 19:00 tot 20:00

Details

Optreden Genesis

Collectanten:
Mayke Bosch, Willemijn van de Put

Inzamelingen:
1e collecte: Kerk in Actie t.b.v. kinderen in de knel in India
2e collecte: Kerk t.b.v. gebouwen en inventaris