MENU

Kerkdienst

Zondag 17 maart van 19:00 tot 20:00

Orde van dienst

Details

Zangdienst 40- dagentijd

Organist: Wob Meijering

Inzamelingen:
1e collecte: Diaconie algemeen
2e collecte: Orgel t.b.v. onderhoud en restauratie