MENU

Kerkdienst

Zondag 17 maart van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers

2e Zondag 40- dagentijd

Liturgische kleur: paars 
Organist: Gerwin van der Plaats

Kindernevendienst:
groep 1/2/3 Nynke Hoekstra
groep 4/5/6 Johan Sluijmer

Crèche in zaal 5:
Karin van den Berg, Eva van den Berg, Annellie Dekker

Collectanten:
Noa Vedder, Fokko Scheper

Inzamelingen:
1e collecte: Diaconie algemeen
2e collecte: Orgel t.b.v. onderhoud en restauratie