MENU

Kerkdienst

Zondag 03 juli van 19:00 tot 20:00

Details

Ds. J. Swager

Zomeravonddienst

De viering kan tevens online gevolgd worden via  kerkdienstgemist.nl of via de website. 

Liturgische kleur: groen
Organist;: Wilbert Magré
M.m.v. het Veluws Mannenensemble
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Onderwijs India
- 2e collecte: Zomeravonddiensten

Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.