MENU

Kerkdienst

Zondag 16 januari van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Ds. A.M. Jansen - Harderwijk
 
Deze viering is alleen online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl of via de website.
 
Liturgische kleur: groen
Organist: Wob Meijering
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: ZWO-project Moldavië
- 2e collecte: Orgel - onderhoud en restauratie
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.