MENU

Kerkdienst

Zondag 05 december van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers
 
2e adventszondag
Uitzending Geron
m.m.v. een kleine delegatie van het Kamper Vocaal Ensemble
 
 Deze viering is online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl.
 Een beperkt aantal bezoekers is toegestaan, uitsluitend na reservering via de website of www.meevieren.nl/driestwegkerk
 
Liturgische kleur: paars
Organist: Wob Meijering
 
Collectedoelen:
- 1e collecte: Diaconie t.b.v. Voedselhulp Nunspeet
- 2e collecte: Kerk - gebouwen en inventaris
Uw donatie kunt u overmaken naar: NL15 RABO 0347 5864 81 t.n.v. van Protestantse Gemeente Nunspeet, o.v.v. de datum van de dienst en het bedrag per collectedoel, of via de Givt-app.