MENU

Kerkdienst

Zondag 17 februari van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Ds. W.M. Schut (Elburg)

Liturgische kleur: groen
Organist: Wob Meijering

Kindernevendienst:
groep 1/2/3 Corine ten Have
groep 4/5/6 Ruth Knevel

Basiscatechese

Crèche in zaal 5:
Karin van den Berg, Sarah van den Berg, van der Meer

Collectanten:
Noa Vedder, Fokko Scheper

Inzamelingen:
1e collecte: Kerk t.b.v. gebouwen en inventaris
2e collecte: Orgel t.b.v. onderhoud en restauratie