MENU

Kerkdienst

Zondag 13 januari van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Dhr. H. van der Meer

Jeugddienst

Liturgische kleur: wit
Organist: Wob Meijering

M.m.v.: Muziekgroep

Kindernevendienst:
groep 1/2/3 Diana Dekker
groep 4/5/6 Mirjam de Boer

Crèche in zaal 5

Collectanten:
Thomas Hagen, Heleen in ‘t Veld

Inzamelingen:
1e collecte: ZWO t.b.v. Kerk in Syrië
2e collecte: Orgel t.b.v. onderhoud en restauratie